Molema Advies  
 
Molema Advies Lichtenvoorde
 
 

Advisering

Molema Advies kan een adviserende rol spelen ten aanzien van uw project.
Hierbij valt te denken aan adviezen met betrekking tot vergunningsaanvragen, milieuaspecten,
bodemonderzoeken, inrichtingsplannen, weg- en het rioolbeheer, investeringsprogramma’s en
beheersystemen, alsmede het beoordelen van tekeningen en het voeren van onderhandelingen. Ook advisering ten aanzien van communicatie of planning behoort hiertoe.

Door onze jarenlange ervaring bij verschillende gemeentelijke overheden en bij het CROW kunnen we op het gebied van civiel technische projecten, aanbestedingskalender en op Tendernet advies
geven, maar deze projecten ook in z'n totaliteit, dus in voorbereiding, aanbesteding en uitvoering, begeleiden.

Ook het geven van cursussen en trainingen kan door ons worden verzorgd. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor coaching van medewerkers op hun vakgebied.